انواع بازشوها

بازشو یک طرفه

بازو بسته شدن در یک جهت و به صورت افقی.

بازشو دوحالته

باز شدن هم به صورت افقی و هم عمودی.

بازشو فرانسوی

باز و بسته شدن از هر دو طرف در محور افقی.

بازشو کشویی

به صورت ریلی در دو جهت چپ و راست.

انواع:کشویی ساده،لیفت اسلاید،مونوریل

بازشو آکاردئونی

بازو بسته شدن به صورت پلیسه ای.

بازشو سایبانی

بازو بسته شدن به صورت عمودی از پایین به بالا.

بازشو کلنگی

بازو بسته شدن به صورت عمودی از بالا به پایین.

بازشو محوری

مناسب برای پنجره های دایره ای.

بازشو فولکس واگنی

بازشو مقداری عقب می آید و در ریل قرار میگیرد، سپس به صورت کشویی حرکت میکند.

درب بیرون بازشو

با پرو فیل ویژه بیرون باز شو طراحی، از داخل به بیرون در هر دو جهت چپ و راست، حول محور کناری می باشد.