کرتین وال

نماهای کرتین وال

یکی ار انواع نماهای شیشه ای ساختمانی هستند و معمولا از ترکیب شیشه با مصالح سبک به ویژه آلومینیوم ساخته می شود.

این نما خود ساختاری ایستا دارد و کلیه وزن شیشه ها برروی سازه و شاسی کشی اجرا شده، می افتد و هیچ گونه بار اضافیبر ساختما وارد نمی شود.

نمای کرتین وال یک نمای ضد زلزله است و باعث ایجاد زیبایی بصری خاصی برای ساختمان های تجاری و اداری در سطح شهر می شود.

 

مهم ترین مزیت های نمای کرتین وال

 

۱٫سبک بودن و کاهش بار مرده ساختمان

۲٫افزایش نور ورودی به ساختمان

۳٫کاهش مصرف انرژی

۴٫عایق رطوبت،حرارت و صدا

۵٫امکان ترکیب آسان با سایر سیستم های پوشش نما

۶٫رفتار تنشی مناسب در مقابل نیروی زلزله

۷٫امکان اجرا به صورت پیش ساخته و یا نیمه پیش ساخته